Wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń OC dla radców prawnych

W ostatnich latach coraz większą uwagę poświęca się kwestiom związanych z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością zawodową. W ramach tego trendu, coraz więcej branż wprowadza obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) dla swoich przedstawicieli. Jedną z grup zawodowych, która również podlega tym zmianom, są radcy prawni. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu bliżej, analizując korzyści i wyzwania…